fara

Fara čp.1 je situována v řadě domů v severní části náměstí v blízkosti kostela sv. Dominika. Areál je položen do mírně k severovýchodu skloněného terénu. Památkově chráněná je budova fary a navazující brána. Hospodářské budovy ve dvoře - stodola a kolny nejsou památkově chráněné. Původně při jihovýchodní straně dvora stávalo křídlo s chlévy, které v současné době je již zbořené. Podél jihovýchodní hranice za bránou je vystavěna drobná novodobá přístavba, která není památkově chráněná.