fara

Uzavřený areál fary čp. 12 je orientovaný na západ od kostela Zvěstování P. Marie, v jehož těsné blízkosti se nachází. Vlastní patrová obdélná, podsklepená budova fary tvoří východní hranici areálu, na kterou navazuje na západě kolmé patrové křídlo špýcharu rovněž obdélného půdorysu, kde v přízemí jsou umístěny chlévy. Fara i špýchar jsou zastřešeny valbovou střechou krytou pálenou krytinou – bobrovkami na šupinu. Na jižní fasádu fary navazuje ohradní zeď se vstupní bránou a na ní dále hospodářská budova a kolna. Za kolnou se nachází kruhová kamenná studna, pod úrovní terénu. Severní hranici areálu tvoří jak chlévy z r. 1882 ze sedlovou střechou krytou bobrovkami na korunu, tak na ně navazující torzo severní obvodové stěny zbořené hospodářské budovy a dále malá zahrádka oplocená dřevěným plotem.