fara a tvrz

Areál fary a bývalé tvrze se nalézá ve středu obce severně a severozápadně od kostela sv. Bartoloměje. Fara je jednopatrová budova s tříosým průčelím, věž hranolová třípatrová se stanovou střechou krytou taškami. Věž slouží jako zvonice.