Ferdinandova kasárna

Hlavní křídlo s mělkým rizalitem se obrací do ulice Křižíkovy. K němu přiléhají dvě postraní křídla, mezi nimiž je rozsáhlý pravidelný dvůr s novodobými přístavky. Dispozice všech tří křídel je dvoutraktová s průběžnými komunikačními trakty při dvoře. Ve středu hlavného křídla se nachází klenutý průjezd do dvora.