fojtství

Jednopatrové roubené stavení s kamennou podezdívkou a pavlačí. Průčelní strana je členěna dvojicí čtvercových oken. Podélná strana natočená do dvora byla prolomena dvojicí oken čtvercového tvaru a jedním menším čtvercovým okénkem a dvojicí dveří (do síně a do komory). V patře probíhá po celé délce pavlač, nesená vyčnívajícími stropnicemi. Protilehlou stranu otočenou k silnici člení jedno čtvercové okno v roubené části a jedno okno v kamenné podezdívce. Poslední strana objektu zůstala nečleněna, bez oken. Čelní štít je svisle bedněný, po stranách schůdkovitě laťovaný. Byly do něj prolomeny tři větrací otvory ve tvaru čtyřlistu. Štít je zakončen kuželovitou kuklou, jejíž záklop nese ornamentální malbu s letopočtem 1748. Ornamentální malba zůstala zachována také na okřídlí. Kukla je zakončena kuželkou. Protilehlý štít je svisle bedněn, ve vrcholu byl pak prolomen větrací otvor ve tvaru kříže na čtyřlistu. Střecha objektu je sedlová, kryta šindelem. Šindelem je pokryta také zadní stěna. Vstup do interiéru dveřmi umístěnými zhruba v půli podélné dvorní stěny. Vchází se do síně, na levo vstup do čtvercové světnice (se středním dřevěným pilířem, prkennou podlahou, trámovým stropem a kachlovými kamny), naproti vstuním dveřím je vchod do kuchyně a na po pravé straně vchod do komory. Komora je přístupná také přímo ze dvora, vlastním vstupem. Schodiště, zpřístupňujicí patro, je umístěno v pravé části síně. Materiál: kámen, dřevo, cihla. Krytina: šindel.