Fürstenbergská hrobka

Fürstenberská hrobka se nachází při silnici, západně od zámku. Jedná se o parkový areál, původně zřejmě vymezený plotem, z něhož se dochovala pouze brána. V areálu se nachází mramorový pomník, kamenná mohyla, litinový kříž a litinová deska, údajně kryjící vstup do hrobky. V blízkosti mohyly se zřejmě nacházel fragment litinové sochy, který nebyl nalezen. Vlastní podzemní prostor hrobky je dnes nepřístupný. Předmětem ochrany je hrobka s litinovou deskou, mramorový pomník, mohyla, brána, litinový kříž a pozemky vymezeného areálu.