garáže - tzv. Novákovy garáže

Průčelí třípatrové, střední část a obě nároží v mírném úskoku.V přízemí okna tabulková, mezi nimi sloupky, v patrech tabulová pásová okna. V přízemí ve středu vjezd do garáží. Nároží zaoblená na středu nahoře na střeše malá atika. Na levé straně a na pravé straně v přízemí tabulková okna se sloupky, v patrech tabulová pásová okna. Zadní průčelí má po stranách dvě křídla, která jsou na průčelí bez os, ve středu střední křídlo půlkruhově zakončeno. Všude pásová tabulková okna. Plochostropá rovná střecha, jen nad zadním středním křídlem kopule s nízkým cihlovým komínem. Budova obdélného půdorysu, zdivo cihelné s šedou tvrdou břízolitovou omítkou. Železobetonový skelet s výplňovým zdivem. Jádrem dispozice je spirálová rampa kruhového půdorysu, vystupující nad pochozí střechu, ukončená železobetonovou kupolí s kruhovým komínem, krytina měděný plech. Symetricky do obou stran vedou komunikace s přilehlými parkovacími kójemi (původně v každém patře 51 boxů, provozy, 2 umývárny, místnosti zřízence. V přízemí v hlavním průčelí byly prodejně výstavní plochy. Původní technologické vybavení se nedochovalo).