Glücklichova vila

Jednopatrový rodinný dům zhruba obdélného půdorysu je obklopen zahradou. Glücklichova vila je druhou největší stavbou původní kolonie Baba. Jedná se o kombinaci železobetonové konstrukce skeletu a obvodového nosného zdiva. Viditelné sloupy konstrukce mají kruhový profil. Vila má značně zvýrazněnou vstupní partii při východním průčelí. Vchod s přilehlou garáží je zde kryt velkou předsunutou železobetonovou markýzou s rastrem prosvětlovacích otvorů. Hlavní jižní fasáda je v úrovni středního podlaží prolomena menším pásovým oknem vlevo a delším pásovým oknem, které obíhá i jihovýchodní nároží. V patře se nachází otevřený balkon-terasa s terasovou střechou nesenou válcovými sloupy. Střecha je řešena jako pochozí terasa. Západnímu zahradnímu průčelí dominuje charakteristická hmota otevřeného schodiště s plným zábradlím na střešní terasu. Severní průčelí je řešeno jednodušeji bez výraznějších prvků. Fasády mají světlou omítku, v úrovni zvýšeného suterénu pak doplněnou kamennou haklíkovou podezdívkou rustikálnějšího charakteru.