Gočárův pavilon

Dvoupatrový dům - 15 os, v přízemí v 1., 8. a 15. ose kruhový rizalit, na nároží tříosý, střední pětiosý, okna tabulková skosená a diagonálně prosazená, střední rám vsunut dopředu, mezi okny pilastry nad přízemím průběžný balkon se zábradlím, ve středu dvě schodiště na nižší části, v úskoku první patro, okna ve tvaru T, pod okny profilovaný parapet, kolem oken šambrány, mezi okny eternit. Na střední ose okna a dveře mnohotabulková. Mezi okny pilastry, na 1. - 15. ose zdvojené. Mohutná kordovaná římsa, nad ní 2. patro, okna tabulková, kolem oken šambrány, mezi okny eternit. Na střešní ose v 1. a 2. patře římsa prolomena do trojúhelníkových tvarů. Pravý bok - 5 os, mezi okny pilastry, levý bok - 5 os, mezi okny pilastry. Střecha valbová, eternit. Zadní průčelí - 15 os, kolem oken šambrány, mohutná korunní římsa obíhá i zde dům. Vnitřek - za hlavním vchodem vestibul, od něho do stran plochostropé chodby s pilastry, z vestibulu douramenné schodiště do 1. patra, plochostropé. V přízemí za kolonádou odpočivadla, čekárny, dvě chodby, masážní místnost a vany s rašelinou. V patrech pokoje, plochostropé. Zachováno původní zábradlí. popis V. Paukrt 1985