Grandhotel Pupp

Hlavní hotelová křídla jsou budována, na půdorysu písmene T, za nimi leží hospodářské a provozně technické stavby hotelu. V přízemí levého křídla je představen prosklený prostor restaurace spojující Grandhotel se sousedním Park hotelem. Nad přístavbou jsou průběžné lodžie s balustrovým zábradlím nesená mohutnými volutovými konzolami se štukovou výzdobou. Přes dvě patra prochází segmentová balkónová okna členěná do devíti tabulí se štukovým mušlovým motivem s horní střední části - bohatá plastická výzdoba sed nachází i nad okny. Ta jsou oddělena polosloupy na vysokých hranolových soklech a dříky ze dvou třetin kanelovanými a s kompozitními hlavicemi. Prostřední tři okna jsou pak oddělena bosovanými pilastry se Štukovou výzdobou festonů a maskaronů v horní části a současně tvoří podstavce pro dvě ženské postavy s věncem ve vztyčené ruce. Nad prostředním oknem nad korunovou římsou segment s kartuší, nad ní se nachází plastika ptáka s rozpjatými křídly, po stranách dva putti s trubkami. Boční průčelí tohoto křídla je řešeno formálně obdobným způsobem. Střecha je bohatě členěna okenními útvary, její kraje vybíhají do věžiček s kovovými praporci. Necková střecha štukovou výzdobou mušlí, festonů, akantů. Štukové výzdoby ve vyšších patrech postupně ubývá ve smyslu optického odlehčení fasády. Levé průčelí kolmého křídla má mírně naznačený rizalit zahrnující tři okenní osy. Přes jeho dvě patra procházející polosloupy a kompozitními hlavicemi. Okna ve 2. patře mají mísovité balkony zdobené štukem a s kovaným ornamentálním balkónovým zábradlím. Mezi okny vloženy čtvercové desky ze žlutého mramoru. Ve třetím patře balustrová lodžie. Lodžie je i ve čtvrtém patře, má však kované zábradlí stejně jako balkony ostatních okenních os po stranách rizalitu. Nad rizalitem nízká atika, vedle ní balustrové zábradlí. V nároží půlválcový arkýř, pod ním kompozitní hlavice ve funkci konzoly. Přední průčelí kolmého křídla má v přízemí vysoká okna oddělená vpadlými pilastry se štukovou výzdobou pásky, boltců, akantů a mušlí ve vrcholu. Uprostřed průčelí v patrech vpadlá lodžie podpíraná v 1. patře sloupy s kompozitními hlavicemi, ve 2. patře karyatidami. Od ostatní plochy fasády je lodžie oddělena pilastry s dříky ze dvou třetin kanelovanými. Utváření pravého průčelí kolmého křídla a křídla navazujícího je téměř totožné s již popsaným levým průčelím – jen rizalit pravého křídla je v přízemí bosován. Po levé straně je umístěn vchod do interiéru hotelu, po pravé straně je vjezd. Hodnotné interiéry s bohatou štukovou výzdobou.