Grösslerova kaple

Výklenková kaple s dřevěným křížem se po transferu v roce 2017 nachází u křižovatky Žitavské a Nádražní ulice na parcele č. 163, severozápadně od centra obce Hrádek nad Nisou. Stavba, orientovaná západním směrem, je řešena jako edikula s hlavním motivem kříže, umístěným v půlkruhové nice, jenž je orámován dvojící dórsko-toskánských sloupů s bohatou profilací patek i hlavic a entazí dříků. Patky sloupů spočívají na kvádrech zdobených diamantovou bosáží, náležející k typické barokní výzdobě. Nad konchou, jíž je nika zaklenuta, a hlavicemi sloupů probíhá bohatě profilovaná římsa, zakončená půlkruhovým frontonem s ustupující římsou ve střední vrcholové části. Na ní nasedá ve vrcholu patka ve tvaru kuželky s piniovou šiškou a po stranách obdobné patky s kamennými koulemi. V soklové partii mezi diamantovou bosáží se dochoval nápis s uvedením donátora a datací z roku 1697. Ostatní dva nápisy, dříve situované v horní části římsy a v konše niky, nejsou dnes již patrné.