gymnasium

Rozlehlá trojkřídlá dvoupatrová budova gymnázia je půdorysu blížící se svým tvarem písmenu H. Na západní straně přiléhá ke vstupnímu severnímu křídlu dvoupatrová stavba kaple. Fasáda přízemí je opatřena pásovou bosáží, patro hladkými plochami, doplněnými dekorativními poli s vegetabilním ornamentem. Nejzdobnější je průčelí kaple se štukovou dekorací stylizovaných sov. Vrcholy štítů sedlových střech jsou zdobeny kamennými akroteriemi (u kaple s motivem křížů). Stavbu budovy připomíná rytý pamětní nápis v supraportě nad reliéfem sovy zdobného secesního portálu: TENTO ŠKOLNÍ DŮM / ZBUDOVÁN NÁKLADEM / OBCE L.P.1904 1905. Jemný štukový vegetabilní dekor průčelí s kovanými zdobnými doplňky mřížek a zábradlí se promítá též v reprezentativně pojatém interiéru komunikačních prostor a bývalé kaple. Za původními vstupními dveřmi se zdobnou klikou a kováním s vyrytou značkou firmy "KAREL HLAVSA KLADNO" se otevírá vestibul s bohatou rostlinnou dekorací stropu, stěn a terazzové podlahy. Segmentové klenby interiéru doplňuje štuková dekorace, zdobné dřevěné zárubně dveří, sloupy s vegetabilními hlavicemi v prostoru schodiště s kovaným zábradlím, parketové podlahy a původní dřevěné vitríny s bohatými přírodovědnými sbírkami. Z původního vnitřního zařízení zůstala dochována také unikátní skříň trezoru se štítovým nástavcem s plastickým nápisem výrobce "OLDŘICH BROŽ. PRAHA-KARLÍN". Na den 10.6.1942 odkazuje pamětní deska s nápisem: ZDE TRPĚLY LIDICKÉ ŽENY s reliéfem klečící ženy (na západním průčelí kaple) od akad. sochařky Taťána Konstantinové. Předmětem ochrany je budova gymnázia na pozemku parc.č.190, 193.