gymnázium

Škola je situovaná podél Tyršovy ulice. Jedná se o rozsáhlý třípodlažní objekt obdélné dispozice. V uličním průčelí (patro 12 okenních os) se uplatňuje převýšený rizalit, v jehož ose je situovaný hlavní vstup. Fasáda průčelí je střídmě řešená ve stylu pozdní geometrické secese, doplněná o klasicisující štukový ornament v meziokenních plochách. Použitými články je zdůrazněn vertikální rytmus fasády. Výrazným motivem je vstup s dvojicí dórských sloupů. Vstupní rizalit vrcholí stupňovitě ukončeným štítem. Předmětem ochrany je budova bývalého gymnázia - čp. 94 a vymezený pozemek.