hala č. 19 (strojírny PRAGA)

Hala č. 19 v areálu býv. závodu Praga. Budova byla postavena roku 1948 podle projektu Pražské stavební a betonářské společnosti (1947). Nachází se v někdejším areálu válečné výroby německých motorů společnosti Junkers. Od roku 1953 se zde vyráběla i slavná V3Ska. Železobetonová monolitická dvoupodlažní budova využívá umístění na hraně terénního zlomu. V přízemí se nachází čtyřlodní výrobní hala, jejíž dvě střední lodi jsou kryty zdvojeným rozměrným šedovým světlíkem. Systém zastřešení „Dywidag Schalensheddach“) vyvíjel 1932 konstruktér Hubert Rüsch (1904-1979) od počátku třicátých let. Do Čech se tato skořepinová konstrukce dostala během německé okupace. Segmentové šedy utváří betonové skořepiny, jejichž žebra vybíhají plynule z nosných pilířů. Podélná hala byla na S i J straně od dalších provozů oddělena prosklenými příčkami. V jižním traktu 2. podlaží bylo vestavěno polopatro, využité jako zázemí pro zaměstnance a kanceláře. První podlaží, které se ve východní části stavby nachází pod úrovní zvýšeného terénu, má ploché stropy nesené sloupy se hřibovitými hlavicemi, pod jižní částí je rozděleno na dvě polopatra skladů materiálu a vzorkoven. Skeletová konstrukce je po obvodu vyplněna továrními okny v ocelových rámech, na jižní fasádě jsou pak v polopatrech okna pásová.