hala č. 19 (strojírny PRAGA)

Hala č. 19 v areálu býv. závodu PRAGA. Budova byla postavena roku 1942 jako součást továrny na letadla a motory desavské akciové společnosti Junkers. Jde o jednu z 33 staveb, které do roku 1945 realizovala pro potřeby německé válečné výroby firma Dyckerhoff & Widmann AG. Systém zastřešení („DYWIDAG Schalensheddach“) pro ni od roku vyvíjeli 1932 konstruktéři Franz Anton Dischinger (1887–1953) a Ulrich Finsterwalder (1897–1988). Hned po válce sem přesídlila z Libně továrna Praga s výrobou nákladních automobilů. Od roku 1953 se zde vyráběla i slavná V3Ska. Z této doby pochází označení stavby "Hala č. 19". Železobetonová monolitická dvoupodlažní budova využívá umístění na hraně terénního zlomu. Ve 2. podlaží na úrovni terénu se nachází čtyřlodní výrobní hala, jejíž dvě střední lodi jsou kryty zdvojeným shedovým světlíkem. Segmentové shedy utváří betonové skořepiny, jejichž žebra vybíhají plynule z nosných pilířů. Podélná hala byla na S i J straně od dalších provozů oddělena prosklenými příčkami. V jižním traktu 2. podlaží bylo vestavěno polopatro,využité jako zázemí pro zaměstnance a kanceláře. První podlaží,které se ve východní části stavby nachází pod úrovní zvýšeného terénu, má ploché stropy nesené sloupy se hřibovitými hlavicemi, pod jižní částí je rozděleno na dvě polopatra skladů materiálu a vzorkoven. Skeletová konstrukce je po obvodu vyplněna továrními okny v ocelových rámech, na jižní fasádě jsou pak v polopatrech okna pásová.