hamernický dům

Volně stojící zděné přízemní stavení na obdélném půdorysu o 2 x 3 osách, podélnou osou orientované ve směru V-Z. Střecha valbová s námětky pokrytá esovkami. okraje střechy jsou po celém obvodu neseny vysunutými čely trámů, na straně do zahrady pět střešních oken. Stěny hladké, bez členění. Okna novodobá plastová jednokřídlá, křížem členěná, za lícem zdiva, orámovaná prostými šambránami. Ve střední ose severního průčelí vrcholně barokní obdélný kamenný portál s bohatě profilovaným ostěním, dveře jednokřídlé dřevěné profilované. Jižní průčelí do zahrady trojosé, novodobě upravené, v ose prostý vstup, v krajních osách francouzská okna (opět plast). Dispozice byla trojdílná se střední komunikační částí (nevelká síň s úzkou protáhlou valeně klenutou kuchyní) a vždy se dvěma plochostropými místnostmi po stranách. Interiéry nepřístupné, pravděpodobně moderně upraveny. Pozemek za domem je ze západu částečně ohrazen omítanou zdí krytou esovkami a z jihovýchodu úsekem zdi z neomítaného lomového kamene, pokryto esovkami ve spádu pultové střechy.