hamr a mlýn vč. technického vybavení

Volně stojící objekt ( k západnímu průčelí vpravo připojená branka a brána) podélná přízemní stavba, převážně z lomového kamene, zčásti omítaná (bílý vápenný nátěr). Dispozice jednotraktová. E x t e r i é r : okna jednoduchá. Západní průčelí : 2osé, vlevo mnohotabulkové okno s mříží ze svislých vlnovek, vpravo dvoukřídlé dveře, výplňové, v hroní výplni květinový řezaný motiv. Ve štítě půlkruhový otvor s ozdobnou vyzdívkou z cihel a cihelných tvarovek. Severní průčelí : přiléhající k náhonu, neomítané, vlevo částečně původní kamenné zdivo s malým otvorem s kamenným překladem a novou trámovou stolní hřídelí. Vpravo dva vodorovně bedněné otvory, levý s dvířky a procházející hřídelí, na níž vodní kolo na spodní vodu. Východní průčelí : 1osé, s šestitabulkovým oknem, hrubě omítané, svisle bedněný štít s vrátky. Jižní průčelí : levá část hladce omítaná bez otvorů, vpravo poněkud ustupující část dvouosá, vlevo šestitabulkové okénko, vpravo svisle bedněná vrátka, nohoře svisle bedněná část, spodek hrubě omítaný. Střecha sedlová, krytá dvojitými bobrovkami, zděný omítaný komín s ozdobnou hlavicí. (1988 Štěpán)