Hanácká kasárna

Čtyřkřídlová budova na obdélném půdoryse s pravidelným uzavřeným nádvořím, situovaná ve svahu. Budova je pětipodlažní s šikmou sedlovou střechou, do tř.1 máje je jižní křídlo se 3 nadzemními a 2 podzemními podlažími. Podél východního a západního průčelí jsou vybudovány světlíky (anglické dvorky) s kamennými zárubními stěnami se zábradlím. Podél jižního průlčelí je veden podzemní zaklenutý větrací tunel.