Hartmanova vila

Dvoupodlažní dům v exponované poloze v křižovatce ulic, s výrazným prvkem věže. Podsklepeno na celém půdorysu, zvýšené přízemí i patro jsou plochostropé. Krov dřevěný, stojatá stolice, střecha sedlová tvaru kříže, krytina eternit. Omítky štukové. Interiér: Vstup na verandu po schodišti, vlevo za chodbou schodišťová hala situovaná uprostřed domu, kolem pokoje, ložnice a provozní místnosti. Schodiště situováno na straně do zahrady. Patro je obdobné. Exteriér: Uliční průčelí do ulice 17.listopadu je trojosé s výrazným středním rizalitem, protější zadní průčelí je obdobné. Boční průčelí (do ulice Jiráskovy a protější do zahrady) jsou v přízemí dvouosá, v patře po jedné ose. Věž, v jejíž patě je vstupní veranda, je jednoosá od třetího podlaží výše, v jehlancové střeše jsou v osách drobné vikýřky. Na všech fasádách je umírněrná štuková výzdoba.