historická sadová úprava

Na výrazně koncipovaném terénním náspu na úpatí Horky byl vztyčen největší památník bitvy 1813. Přísně geometricky tvarovaný násep je osově protnut schodištěm, na které navazuje mohutný kamenný odstupňovaný základ 26m vysokého zděného válce, na jehož vrcholu stojí socha lva. Plocha náspu byla pojednána jako travnatá, v době odhalení pomníku byly v ose a podél náspu realizovány mlatové chodníky a rampy umožňující přístup na kamenný podstavec s přístupem do slavnostní síně památníku. Plocha celkových sadových úprav byla obdélná a rámovaly ji původně živé stříhané ploty s výsadbami listnatých stromů. V ose památníku byla realizována mlatová přístupová cesta po obou stranách lemovaná rovným udržovaným trávníkem, ze kterého se zvedá výše popsaná hmota náspu a samotného památníku.