hlavní hradba

Kolem 2 m silná zeď, vystavěná z místní, přitesávané opuky. Hradba vrcholila otevřeným ochozem a předprsní zídkou s cimbuřím. Nejlépe dochovaná část, s ozubem ochozu a fragmentem předprsně, se dochovala za domem čp. 55 v Erbenově ulici. Ostatní fragmenty jsou silně druhotně upravované, snížené, zčásti tvoří obvodové zdi domovní zástavby. Žádná z hradebních věží se nedochovala.