Hlavův ústav

Budova byla vystavěna v rámci 2. etapy výstavby Albertova.Volně stojící pětipodlažní zděná omítaná budova na půdorysu písmene J s konkávně projmutým hlavním průčelím. Šířková dispozice, železobetonová skleletová konstrukce, podélný dvojtrakt. Na obou bočních stranách předstupující široké hranolovými rizality, ve střední části mělký obdélný rizalit a příčně obdélná přízemní přístavba vstupu. Fasády vertikálně členěny vysokými svazkovými lizénami, probíhajícími od 1. patra až ke korunní římse. Přízemí bosované, odděleno od patra kordonovou římsou. Korunní římsa rizalitů je ve střední části segmentově vypouklá. Okna obdélná, pravoúhle zakončená, ve spodní části s svazkovými klenáky v ose, nahoře s průběžnou nadokenní římsou. V parapetech čtvercové reliéfy s postavičkou u mikroskopu a vážící na vahách. Zakončeno atikou. Objevují se rovněž obdélná okna se segmentovými ve spodní části rozeklanými frontony. Ke střední části vede jednoramenné kamenné schodiště. V ose oken maskaron J.Hlavy. Dveře dovukřídlé s nadsvětlíkem. V ose dvorního průčelí přístavba dvorního křídla na oválném půdorysu s okosenými rohy s pásovými okny, v něm obdélná posluchárna s dřevěnými lavicemi. Na křídle umístěna reliéfní pískovcová figura J.Hlavy. Po levé straně dvorního průčelí půlválcové výklenky pitevních sálů. Vstupní vestibul s kazetovým stropem držen dorskými žulovými pilíři. Ve střední části nástup na trojramenné monumentální žulové schodiště do pater. Tvořené žulovými sloupy a balustrádou kamennou a ve vyšších patrech se zdobnou mříží.