holešovický přístav

Komplex historických administrativních, provozních a skladových budov holešovického Ochranného a obchodního přístavu. Při hlavním vstupu se uplatňuje výrazná konfigurace budovy celní expozitury a budovy přístavního dozorství s průhledem na služební budovu dráhy a severněji stojící celní skladiště. Zhruba uprostřed severojižní osy se nachází budova bývalých služebních obydlí. Budova železničních zřízenců a hradlo s bránou pri cp. 788 tvoří severní hranici areálu. Soubor budov holešovického přístavu tvoří architektonický a historický celek budov v jednotném secesním stylu s nádechem moderny doplněnými stavbami mladšími – především funkcionalistickou budovou skladiště. Budovy byly postaveny během roku 1906 podle projektu arch. F.Sandera, vynikají zajímavě utvářenými střechami s polovalbami vikýři a věžičkami. Budovy posazené na soklech kyklopského zdiva vynikají kombinací režných zděných částí a bíle omítaného zdiva. K malebnosti přispívají dřevěné vyřezávané krakorce předsazených střech. Nedílnou soucčástí areálu je i oplocení, zděné, se stříškou a zábradlím.