holubník

Jedná se o zděný objekt kruhového půdorysu, který je konstrukčně i komunikačně provázán s přízemními voliérami krytými zvalbenými střechami, dnes krytými plechem, které jsou umístěny v ose po obou stranách holubníku proti sobě. Kolem celého kónického tělesa holubníku obíhají prstence střech chránící výlety pro holuby a další ptactvo, samotnou stavbu zastřešuje kuželová střecha vrcholící makovicí vycházející ze čtyř sedlových střech zdobených čučkami. Střechy jsou kryty pravděpodobně zinkovým plechem s plastickým rastrem drobných šupinových tašek. Zděné části holubníku jsou omítnuty hladkou omítkou. Za holubníkem se nachází drobná vodní nádrž, kam mělo ptactvo přístup z voliér.