Hořanovského vila

Rodinná vila z počátku 20.let 20.století je postavena ve větší zahradě v nárožní svažité parcele mezi dvěma ulicemi. Zahrada je architektonicky členěna opěrnými zídkami, schodišti a balustrádou. V severovýchodním rohu stojí neomítaná trojgaráž. Vila je postavena podle projektu Pavla Janáka má na západě půlkruhovou apsidu zakončenou balkonem s balustrádou, nad kterou je mozaika. Jihozápadní nároží je proskleno velkými obloukem zakončenými okny umístěnými mezi polosloupy. Výzdoba exterieru slučuje rondokubistické prvky s plošnou dekorativní výzdobou (mozaiková luneta od Fr. Kysely). Zachována původní okna, dveře a část vnitřního vybavení.