hospoda Dřevěnka

Roubená patrová stavba s polovalbovou střechou, situovaná boční stranou ke komunikaci. Ve dvoře dvojice hospodářských objektů