hospoda Hamerská

Roubená přízemní hospoda, přestavěná do této podoby v roce 1794. Její historie je podstatně starší a začátky se pravděpodobně váží na zdejší železářskou výrobu, která zanikla kolem roku 1680 a má začátky koncem středověku. Nejstarší písemný údaj je z roku 1717 (Tereziánský katastr). Při přestavbě hospody v roce 1794 byla respektována potřeba velké šenkovní místnosti, která až do konce 19. století byla zároveň hlavní obytnou světnicí. Šenkovní místnost byly navíc vybavena také dvěma okna i do okapové strany, což běžný obytný dům v této oblasti v minulosti neměl. Provozu je také přizpůsobeno půdorysné rozvržení dalších místnůstek: z výčepní místnosti se vchází do kuchyně a do "panského pokojíčku" (místnost pro lepší hosty). Síň je ukončena další místnůstkou, která bývala skladem pro hospodu, za první republiky také místním obchodem. Vlevo od síně je stodola. Objekt kryje sedlová střecha (do roku 1945 se šindelovou krytinou), ukončená nad štítem kabřincem se záklopovým prknem a s nápisem: "Pochválena a zvelebena buď nejsvětější trojice svatá. Tato hospoda je vystavěna s pomocí Pána Boha a z nákladu Václava Zábskýho. A 1794". Nad průčelím o třech okenních osách je podlomení a skládaná lomenice o šesti polích. Horní bednění je rovnoběžné se sklonem střechy, dolní obrácené. Po stranách štítu je malované okřídlí se stylizovaných dvoubarevným stvolem. Dalším hodnotným výtvarným prvkem je zdvojené ostění dveří v šenkovně, zdobené tesařskou technikou - vruby. Na průčelí hospody je tabulka o zákazu žebroty, z konce 19. století. Interiér hospody tvoří hodnotný zachovalý prostor, jehož roubené stěny jsou obíleny. Strop tvoří dva příčné trámy zaklopené kuláči. Výčepní pult je z konce 19. století, nábytek stylizovaný. V období první republiky i později Svobodné Hamry a zejména hospůdka, byly útočištěm četných malířů, hlavně malířem Otradovským z Hlinska (malby byly zabíleny v roce 1962). Svítidla sem byla instalována z iniciativy okr. konzervátora, aby se mohly odstranit nevhodné tzv. "brudelské" lampy. Po stěnách je několik obrázků a fotografií, připomínajících, že hospůdka je místem bohatých kulturních tradic. Poslední divadlo se zde hrálo v roce 1940, poslední ples byl v roce 1977. Hospodě chybí potřebné příslušenství, zejména sklep, který se nedal postavit pro vysokou spodní vodu. (1988 Štěpán)