hospodářský dvůr Hubenov

1) obytné stavení 2) stáje I. 3) stáje II. 4) stodola I. 5) kovárna 6) sýpka 7) stodola II. 8) chladírna mléka Barokní hospodářský dvůr plaského kláštera, vybudovaný nad půdorysem na koso položeného čtverce, jehož dvě, proti sobě na podélné ose ležící nároží jsou skosena a zdůrazněna patrovou budovou obytnou a špýcharem. Dominantou stavby je šestiboká obytná budova s průjezdem a kaplí sv. Evženie. Její protiváhou je šestiboká sýpka, stojící na opačné straně dvora, opatřená kamennou deskou s latinským nápisem a znaky plaských opatů Evžena Tyttla a Silvestra Hetzera. Mezi obytnou budovou a sýpkou stojí stodoly, kovárna a chlévy. Ve středu dvora se nachází mléčnice a vodní nádrž. Vynikající příklad barokní hospodářské architektury. Význačná památka barok. stavitelství, doklad stavební prosperity plaského kláštera v 18. stol.