hospodářský dvůr Kalec

1/ obytné stavení čp. 1 2/ stodola 3/ chlévy I. čp. 3 4/ chlévy II. čp. 2 5/ zbytek hospod. objektu čp. 6 6/ ohradní zeď s branou Hospodářský dvůr Kalec postavený na půdorysu kosočtverce s diagonálně položenou osou. Dispozice Kalce je nejpozoruhodnější mezi barokními dvory plaského kláštera – její geometrická konstrukce a vzájemně korespondující rozměry jednotlivých částí vytvářejí řadu zajímavých vazeb. Půdorys staveb dvora tvoří protilehlá dvojice různě rozevřených „V“. V severovýchodním okoseném vrcholu ohradní zeď s branou (6), která měla původně půlkruhově sklenutý kamenný portál. Na protější straně dvora v jihozápadním vrcholu stojí dominantní budova zámečku (1). Na patrová křídla zámečku navazují po obou stranách stodoly. Severozápadní stranu dvora tvoří chlévy I. čp. 3 (3), na východní straně dvora situováno křídlo s kovárnou a chlévy II. (4). V 19. století byla před zámečkem ovocná zahrada. Nedaleko brány stával ovčín, z něhož zůstaly rozvalené zdi.