hostinec

Bývalý hostinec se nachází po levé straně cesty směřující ke kostelu. Jedná se vzhledem ke komunikaci o podélně orientovanou zděnou přízemní stavbu protáhlého půdorysu s půdní nadezdívkou zastřešenou sedlovou střechou. Hostinec má zachovanou tradiční prostorovou dispozici z doby výstavby. Okna jsou dvojitá, dovnitř a ven otevíravá, vnitřní, většinou z původní výbavy domu, členěná do čtyř křídel s dělícím poutcem ve 2/3 jejich výšky, vnější jsou mladší, tříkřídlá v tzv. „T“ členění. Lednice je zastřešená pultovou střechou. Střešní krytina z betonových tašek v hnědé barvě včetně nového laťování byla realizována v nedávné době. Fasáda je provedena v historizujícím stylu, tektonicky je členěna průběžnou bosáží, patrovou římsou z šikmo kladených cihel, štukovými šambránami a pískovcovým soklem. Hlavní vstupní portál s profilovaným pískovcovým ostěními má dochované velmi hodnotné dvoukřídlové zdobné dveře s reliéfy a barevně zaskleným nadsvětlíkem s číslem popisným. Okna v půdní nadezdívce jsou sdružená půlkruhově zakončená a nahoře barevně zasklená.