hotel

Objekt hotelu Cristal je nárožní stavbou, která svým výrazným zaobleným nárožím vytváří dominantu jižní strany železnobrodského náměstí. Hotel byl postaven Okresní hospodářskou záložnou na místě její starší demolované budovy. Čtyřpatrový objekt s monolitickým železobetonovým skeletem má rovnou střechu a nepravidelný půdorys (hlavní budova má půdorys přibližně na půdorysu písmene v). Zapuštěné přízemí je opatřeno obkladem z leštěné červené žuly a výkladci. Nacházela se zde samoobslužná restaurace přístupná širokými prosklenými dveřmi v nároží. Vstup do hotelové části se nacházel na západní straně průčelí, kudy se vstupovalo i do baru v suterénu. Patro s téměř s celoproskleným pásem výkladců sloužilo pro potřeby restaurace se salonky, barem, tanečním parketem a podiem pro hudbu. Výraznou dekoraci zde tvoří např. skleněné lustry a travertinové krby a další uměleckořemeslné prvky, které odkazují na místní sklářskou tradici. Následující tři patra sloužila k ubytování hostí. Na části průčelí byly pokoje rozšířeny o lodžie nacházející se v rizalitu, který je v úrovni posledního patra ukončen balkónem. Lodžie jsou opatřeny trubkovým zábradlím s výplní z drátoskla. Okna pater jsou pásová, místy přerušena vyzdívkou. Chodby, schodiště a recepce jsou opatřena mramorovým obkladem.