hotel Ambassador

Řadový sedmipodlažní zděný omítaný dům obdélného půdorysu na hloubkové parcele. Po levé straně budovou prochází pasáž. Parcela kompletně zastavěna, bez dvora. Hlavní průčelí do Václavského náměstí ve střední části konvexně vyklenuto, po stranách navazují dva trojboké arkýře. Navrchu jsou zakončené balkony. Přízemí a 1. patro obloženo mramorem, prolomeno prosklenými výkladci. Okna obdélná, pravoúhle zakončená, jednoduchá a podvojná. Fasáda je završena stupňovitě poskládanými nástavci a motivy východoasijské architektury. V interiéru dochován vstupní vestibul s plochým stropem, drženým sloupy se zdobenými hlavicemi. Honosné schodiště s vitrajemi. V hloubce stavby dochován monumentální kinosál (dnes kongresový sál).