hotel Avion

Řadová sedmipatrová budova se železobetonovou konstrukcí. Mimořádně vnější okolnosti dané nepříznivým tvarem staveniště odpovídajícím dlouhé úzké středověké parcele způsobili atypické řešení stavby - střední nosné zdi chybí, vnitřní členění spočívá na železobetonových pilířích ve štítových zdech. Průčelí do Masarykovy ulice je v přízemí prosklené, ve středu oble ustupuje a tvoří krytý vstup. Další dvě patra se otevírají průběžnými pásy oken, střídanými pásy obložení z bílého opaxitu. Následují čtyři patra s pásy oken a kachličkovými světle šedými obklady a na závěr dvě terasy, ustupující do hloubky stavby. Rámy vnějších okenních a dveřních otvorů jsou kovové. Ve většině stavby se nacházejí prostory hotelu, v pravé části jsou dnes v přízemí prvním a druhém patře doplněny pizzerií, kavárnou a čajovnou, propojenými schodišti, polopatry a galeriemi geometrických linií a prosvětlovány pásy okrouhlých luxferových okének.