hotel Central

Přední část hluboké parcely je zastavěna dvěma za sebou řazenými pětipodlažními domy, spojenými podélným křídlem se světlíkovým dvorem. Podélné dvoupodlažní křídlo obsahuje divadelní sál zakrytý valbovou střechou, nad zadním křídlem plochá střecha. Hlavní průčelí lemují přes všechna patra ploše bosované liseny, uprostřed přízemí je vysokým segmentem klenutý portál, lemovaný v ustoupeném ostění s vysokým reliéfem stylizovaného ovocného stromu. Mezi přízemím a 2.NP je pás tří plochých výplní a kruhových terčů s obrazem sluncí za koulemi ramínkových lamp. Po stranách středního okna stoupá reliéf stromu se zlatými třešněmi, lemující segmentový arkýř, na jehož ozdobné mříži je zlacený nápis HOTEL CENTRAL. Arkýř spočívá na konzole v podobě ženské hlavy, dominuje šikmou kopulovitou stříškou, lemovanou ornamentálně prolamovaným plechovým pásem. Okna 5.NP propojuje reliéfní pás do kruhů vinutých úponků, nad ním prosklená markýza, lemovaná dekorativně prolamovaným plechovým pásem, z něhož vystupují květinové motivy. Podkroví kryje štít zvlněného obrysu s oble tvarovanými okny.