hotel Continental

Hotel Continental v Brně je jednou z mála ukázek tzv. „bruselského stylu“ v téměř komplexním dochovaném architektonickém pojetí, přestože původní záměr nebyl realizován v celém rozsahu a v průběhu 45 let došlo ke změnám, podstatné hodnoty domu zůstaly zachovány. Vznikl jako druhý ubytovací objekt „západního“ standardu po hotelu International, v letech 1961 – 64. Vznikl jako jasná vertikála o 15. NP , výšce 51 m. v bezprostřední blízkosti centra města, které tehdy nebylo MPR, jako reakce na horizontálu Internationalu. Turbínový, 120° otevřený trojkřídlý půdorys je téměř identický s objektem Unilever v Hamburku od H. Hentricha a H. Petschnigga z téhož roku, jenž má 22 NP. Zásadní rozdíl je ovšem ve ztvárnění fasád. Na rozdíl od skleněné homogenní fasády Unileveru, je Continental struktivně členěn rastrem lodžií u jednolůžkových pokojů v kontrastu s plochou hliníkovou fasádou u dvoulůžkových částí. Pozoruhodné je konstrukční řešení, dvoupodlažní podnož tvoří 3 krát 5 monolitických rámů, které vynášejí 12 lůžkových podlaží, která jsou tvořena systémem monolitických příček (15 cm) a monolitických stropů a vytvářejí vlastní nosnou strukturu. Původní jídelna je zastřešena monolitickou železobetonovou lomenicí na rozpon 16 m. o tl. 11 cm. Objekt byl postavenl na místě domu s ateliérem kameníka a sochaře Adolfa Loose, v němž se narodil syn Adolf Loos (1870-1933). V atriu tuto okolnost připomínají kamenné bloky a pamětní deska u vstupu. Na rozdíl od Internationalu jde o čistější a vytříbenější příklad romantizujícího brutalismu s interiéry v „bruselském“ stylu. Trojúhelník je přítomen v půdoryse, v řešení lomenicové střechy i v podhledu vstupní dvoupodlažní haly. Spárované kamenné stěny, benátská dlažba, japonská zahrádka s bazénkem, jenž prochází do interiéru nezapřou inspiraci díly F. L. Wrighta. Výrazným prvkem je monolitické spirálové schodiště v hale a desetimetrová plastika ptáci od Olbrama Zoubka před hotelem.