hotel Grand

Objekty hotelu jsou tvořeny řadovým dvoupatrovým domem čp. 275 se sedlovou střechou a navazujícím nárožním objektem čp. 295 zasahujícím do Palackého ulice. Oba objekty tvoří součást Grandhotelu a blokové zástavby dle regulačního plánu.