hrad

Hrad je součástí městské památkové zóny Soběslav. Soběslavský hrad je dokladem městského hradu založeného současně s městem. Jeho válcová věž tvoří urbanistickou dominantu města. Z dochovaných historických konstrukcí je významný objekt hradní věže-hlásky s klíčovými střílnami, kopulovou klenbou s výsečemi v přízemí. V paláci dochovaná původní gotická okna a sedlový portál s bohatou profilací. Hradní areál zahrnuje hradní palác, hlásku, západní křídlo, zbytky spilky, jižní křídlo, nádvoří, parkán, hradní příkop, parkánovou baštu a zbytky hradeb. V areálu se nachází novodobé domy a parkoviště s oplocením, které nejsou předmětem památkové ochrany.