hrad Borschengrün, zřícenina a archeologické stopy

Hrad dvojdílné dispozice. Ostrožna je rozdělena původně ve skále vylámaným hlubokým příkopem na J a S část, dnes tímto příkopem prochází silnice. Z pod hřbetem bývaly 2 rybníky, z nichž se dodnes dochoval jen J od silnice pod J předhradní částí, na místě S rybníka je louka. Předhradí na J části hřbetu bylo odděleno od okolí z J vnějším valem, příkopem a valem vnitřním, za nímž se soustředila zástavba, dodnes patrná v terénních reliktech a zbytcích zdiva. Vlastní nevelké jádro hradu bylo na S části hřbetu. Značnou část jeho plochy při J čele zaujímala čtverhranná obytná věž o délce strany ca 8 m. Na předhradí řídký smíšený les, na valu i křoviny, vnější val již v jehličnatém lese. Na ploše jádra loučka, po obvodu listnaté stromy.