hrad Hněvín

Areál hradu Hněvína se nachází na vrcholu stejnojmenného kopce v nadmořské výšce 399 metrů. Jde o novodobou repliku původního středověkého hradu, zbořeného v polovině 17. století. Dnešní areál tvoří hlavní budova s věží čp. 577, nacházející se v severovýchodní části areálu a strážnice čp. 585, stojící vlevo od brány, v jižním úseku opevnění. Tyto budovy doplňuje bývalá bašta, stojící ve východním nároží opevnění, opevnění, obklopující a uzavírající celý areál, brána v jižním úseku opevnění a konečně příkop (respektive jeho torzo), nacházející se na jihovýchodní straně areálu. Členitá romantická novostavba hlavní budovy, postavená v letech 1905-6 podle návrhu Adolfa Schwarzera, obsahuje několik architektonických článků z původního středověkého hradu. Mohutná válcová věž z let 1898-1900 byla přestavěná v roce 1911. Strážnice, postavená na počátku 20. století, je výraznou součástí areálu, viditelnou i při dálkových pohledech. Budova nepravidelného půdorysu, zasazená do terénu je z režného lomového kamene, valbové střechy kryje prejz. Bývalá bašta pochází z let 1913-14. Její dolní část by měla obsahovat dochované středověké zdivo z původního hradního areálu, nahoře je nástavba hvězdárny. Díky umístění v nároží opevnění je bašta výrazným prvkem, uplatňujícím se při pohledu na hrad. Opevnění, postavené na počátku 20. století z režného lomového kamene, by mělo obsahovat torzální zbytky středověkého zdiva z původního hradního areálu. Hradební zeď doplňují dvě bašty, stejně vysoké jako vlastní zeď. Korunu zdi kryjí prejzy. Brána je postavená z režného lomového kamene, na koruně zdiva jsou prejzy. Jde o otvor ve zdi opevnění – tvaru lomeného oblouku, lemovaného klenáky. Po stranách otvoru je vyšší hranolový sloupek. Brána pochází z počátku 20. století. Torzo příkopu je středověkého původu – zbývající část byla zasypána. Je částečně vyhloubený v terénu, zčásti pak vylámaný ve skále. Jde o jednu z mála součástí původního středověkého hradu, který zde stál.