hrad Kašperk

1) hrad s opevněním 2) předsunutá bašta Pustý hrádek Hrad postaven na protáhlém skalnatém vrcholku, je tvořen vlastním sevřeným hradním jádrem, opevněním a nádvořím (předhradím) a vnějším opevněním. V směrem přes sedlo na protejším vrcholku hřebene předsunutá bašta chránící přístup k hradu z této strany. 1) hrad s opevněním Hrad postaven na protáhlém skalnatém vrcholku. Vnitřní obdélný hrad byl tvořen palácem sevřeným na V a Z 2 hranolovými, zčásti obytnými věžemi, jejich čelní strany jsou bez otvorů. Vstup do přízemí paláce byl přes padací můstek na J straně z rampy při obvodové hradbě. V 1. patře paláce byla roubená komora, kromě ní další 3 místnosti. V 2. patře 3 místnosti (prostřední sál). O 2 patra vyší věže byly ukončeny odvodňovanými ochozy vyloženými na krakorcích a zděnými helmicemi. jejich poslední podlaží byla spojena chodbičkou pod hřebenem střechy paláce. Vnitřní hrad byl od nádvoří na V oddělen příkopem a hradbou, k níž bylo koncem 15. století přistavěno purkrabství (v čelní stěně purkrabství i v boční S zdi zachováno cimbuří starší nižší hradby), upravené v 70. letech 20. století. Nádvoří podélného a úzkého půdorysu bylo na Z straně ukončeno baštou a vedle ní 2. bránou se stěžejkovým mostem v S hradbě. Ze S a V strany byl hrad a přístupová cesta při jeho S straně chráněn ve svahu níže položenou vnější hradbou, v níž byla na Z straně 1. brána brána, nejpozději od 2. poloviny 15. století s kruhovou věží. Před touto Z hradbou a bránou byl v krátké šíji vyhlouben příkop. Nejspíše v 2. polovině 15. století byly navýšeny hradby. 2) předsunutá bašta Pustý hrádek Nejspíše v 2. polovině 15. století byla V směrem od hradu přes sedlo na protejším vrcholku hřebene zbudována předsunutá bašta chránící přístup k hradu z této strany. Bašta, tzv. Pustý hrádek, na skalnatém vrcholku měla úzký protáhlý půdorys s břitem na V straně, zachovala se z ní její S stěna a V břit.