hrad Kost

Hrad na nevysoké skále ve vidlici údolí Plakánku a zčásti i při jejích úpatích: při severní patě bloku tzv. dolní plac (předhradí), uzavřený na západě branou a na severní a východní straně rozlehlou patrovou stavbou bývalého pivovaru, východně (pod úřednickým domem) roubený mlýn. Nástup na stoupající cestu do hradu, obcházející celé jádro, je v JV části předhradí, vpravo míjí kamennou nádrž na vodu a vstupa do skalních sklepů, vlevo sochu sv. Jana Nepomuckého a dále je (i za úřednickým domem) vroubena parapetní zdí. Na JV cesta prochází po dřevěném mostě do patrového úřednického domu před jižním průčelím hradu, kde kolem přízemního domku (čeledníku či prádelny) vstupuje na kamenný most (nad studnou) ke 2. bráně, za níž vestavěn pod západní stranou jádra Bibernštejnský palác, končící u 3. brány. Dále vede přístup parkánem, který obepíná i SV, JV a J. stranu hradního jádra a od severu se vstupuje 4. branou do lichoběžníkového vnitřního hradu se stavbami, tvořícími s hradební zdí obvodovou zástavbu: na západě palác (rostlý z tzv. Vartemberského, Šelmberského a věžového paláce), na SV kaple sv. Anny, na JV lichoběžníková velká věž a při ní salla terena.