hrad Ostroh, Seeberg

Areál se skládá z předhradí a vlastního, příkopem odděleného vnitřního hradu. Do předhradí se vstupuje branou, která je součástí hradních zdí. Brána se otvírá vně segmentově zaklenutým vjezdem, nad nímž jsou zasazeny znaky Seebergů, Neuperků a Nosticů. Směrem do předvoří se otvírá branou s hrotitým obloukem profilu oslího hřbetu. Předvoří je uzavřené k východu a k západu jednopatrovými hospodářskými trakty z hrázděného zdiva, s bílou omítkou na vyzděných partiích a s červeně natřenými řezanými trámy. Hospodářské budovy jsou kryty sedlovými střechami s taškami, prolomené obdélnými nízkými vikýři. Z předdvoří se vstupuje přes dřevěný most do vnitřního hradu, který je vybudován na půdorysu nepravidelného pětiúhelníku. Jeho vstupní dvoupatrová věž krytá taškovou sedlovou střechou má po stranách nově upravená dvoukřídlá šestidílná okna, v patrech jsou zasazeny erby Šliků, Junckerů, Brandů, Steinheimů a Gerardů. Průjezd s rovným stropem s trámy vede do vlastního nádvoří sevřeného k západu obytnou dvoupatrovou věží, k severu zalomeným representačním traktem a k východu obdélným obytným traktem. Směrem na jih uzavírá nádvoří zeď z lomového zdiva s drobnou gotickou výpadní brankou, která je klenuta hrotitým obloukem. Representační trakt s hladkým nečleněným průčelím obsahuje v přízemí chodbu klenutou křížovou klenbou s hřebínky, která se otvírá do nádvoří širokými půlkruhovými arkádami, založenými na masivních hranolových pilířích s římsou. Touto chodbou se vchází do klenutých místností přízemí. V prvním patře se rozkládá prostorný sál a šest obytných plochostropých místností, které jsou přístupny z otevřené chodby opatřené trámovým stropem. Sál v přízemí má rovněž zachovaný dřevěný strop s výrazně vystupujícími, hnědě mořenými trámy. Sklepní prostory hradu jsou hloubeny ve skále ve dvou odděleních nad sebou. Obytný trakt s hladkým nečleněným průčelím kryje střecha s novou šindelovou krytinou. Tento trakt obsahuje v přízemí dvoulodní místnost s žebrovou klenbou na kamenných sloupech a komory s valenými stropy. V patře je zachovaná zámecká kuchyně s velkým krbem. Všechny části hradu mají nově upravená obdélná dvoukřídlá šestidílná okna s okenicemi.