hrad Příběnice a hradní městečko, hrad Příběničky, zřícenina a archeologické stopy

V českých zemích neobvyklá současně vzniklá kombinace 2 samostatných hradů s podhradním městečkem. Rovněž použití polygonální osmiboké věže je v našich poměrech ojedinělé. Celek představuje doklad o vývoji šlechtických hradů na přelomu 14 a 15. století. Zřícenina hradu Příběnice Na skalním ostrohu jsou patrné terénní náznaky a zbytky staveb. Na severní straně pozůstatek stavby nad řekou. Palác a vstupní křídlo dochovány v nevysokých střepech zdí. Polygonální hlavní věž- dochována severní část do výše cca 3,5 m. Na západní straně dodatečně přizděné nároží. Zdivo kamenné lomové, polygonální věž má nároží armovaná částečně opracovanými kvádry. Novodobá přizdívka západní strany smíšené zdivo kamenné lomové střídané s pásy cihel. Čelní příkop částečně dochovaný, vysekaný ve skále, nynější hloubka cca 3 m. Zřícenina hradu Příběničky Na protějším břehu na strmém skalním ostrohu. Dochován zbytek zdi. Zřejmý vnitřní příkop vysekaný ve skále. Dále kolem bývalého latránu (dnes oplocená lesní školka) rovněž zřejmý příkop. Příkopy zahloubené cca 6-9 m, šířky 10-15 m.