hrad s rotundou

Rotunda: kruhová stavba s apsidou a čtvercovou hranolovou věží. Muzeum přiléhá k severní straně věže, je to patrová stavba na půdorysu L s valbovou střechou. Díky umístění ve svahu se směrem k rotundě jeví jako přízemní. V klenutých místnostech prvního patra (k rotundě přízemí) muzeum porcelánu. Pod budovou rozsáhlé dvoupatrové sklepy. Fragment paláce: míněny vykopávky v západním sousedství rotundy - dnes zakryto zeminou. Bývalý pivovar: obdélná budova s polovalbovou střechou při severní hranici areálu, dnes rozdělena na dva obytné domy. Starý zámek: přízemní usedlost na půdorysu L v severovýchodním sousedství rotundy a muzea, krytá polovalbovou střechou s obytným podkrovím. Hospodářská budova (dnes garáž) je situována severozápadně od jádra hradu při domu čp. 174. Farní budova čp. 1 s hospodářským zázemím stojí odděleně na jihovýchodní straně areálu. Areál hradu vymezuje ohradní zeď. Na jihovýchodní straně areálu při domu čp. 121/7 je situována barokní brána s brankou. Zbývající stavby areálu jsou rodinné domy z 20. století, bez zvláštní uměleckohistorické hodnoty./ Předmětem ochrany je areál hradu: rotunda s věží, muzeum čp. 48, pozůstatky paláce, bývalý pivovar čp. 49, 59, budova čp. 47 - zv. starý zámek, hospodářská budova (garáž) u domu čp. 174, fara čp. 1, ohradní zdi s branami, hradiště a pozemky vymezeného areálu.