hrad Šternberk

Jádrem areálu vybudovaného na nevelkém ostrohu na východním obvodu historického centra je raně středověké feudální sídlo. Z jeho původní podoby se zachovala obranná válcová věž a obvodové zdivo paláce, ve 3. čtvrtině 14. století byla přistavěna gotická arkýřová kaple. Směrem k městu je situováno renesanční předhradí složené ze čtyř křídel a strážnice umístěná do jihozápadního cípu. Při západní straně I. nádvoří, u hradeb stávalo renesanční západní obytné křídlo hradu. Z něho se však do dneška zachovaly pouze fragmenty. Kromě zbytků hradního opevnění je součástí areálu ještě rozsáhlý park. V něm je umístěno ještě několik staveb z přestavby v 19. století (dům správce, ledárna a skleník).