hrad Veveří

Hradní areál se skládá ze tří částí: vnitřního hradu, středního hradu a příhrádku. Vnitřní hrad se rozkládá od šíjového příkopu po zadní nádvoří s Prachovou věží. Jeho součástí je Palác s břitovou věží, vyhlídková terasa, Anglický trakt, zadní palác s hranolovou věží a Prachová věž. Střední hrad se rozkládá od šíjového příkopu na západ po Příhrádek. Jeho součástí jsou jižní a západní brána, Rozebraná věž, purkrabství a hospodářské budovy jako je například ovčín a kočárovna. Příhrádek se nachází na západním návrší. Jedná se o prostor se soustavou čtyř obranných věží s vysokou hradbou, hospodářskými budovami a konírnou.