hrad, zřícenina

Jednodílný hrad umístěný na strmém homolovitém kopci nad obcí, s téměř kruhovým půdorysem, pojatý vstutku impozantně, což svědčí o jeho významu i o jeho bezpečnosti. Jádro hradu chráněno vedle příkopu a valu ještě parkánem, který celé jádro obíhá. Parkán zřejmě sloužil k přístupu do hradu, přičemž v místě vstupní brány na jihozápadní straně je patrná zdvojená fortifikace, prostřednictvím přidaného valu. Ve vlastním jádře jsou na severu a severozápadě patrny dvě výrazné a poměrně rozlehlé prohlubně po podsklepných stavbách (v 18. století je ještě jeden zčásti provalený sklep zmiňován). Zbytky zdiva jsou v jádře patrné již jen zlomkovitě, kamenného, ale i zbytky cihel. Příkop a val hrad opevňuje z východní, jižní a západní strany. Na jižní straně je patrné místo kudy do hradu vedla přístupová cesta, která pak stoupala strmě vzhůru až k zmíněnému místu se zdvojenou fortifikací v parkánu a potom parkánem dále do vlastního jádra. Příkop i val je velmi mohutný - hluboký i široký kolem pěti metrů.