hrádek Harasov, archeologické stopy

Stopy hradu se nacházejí na skalní ostrožně při V okraji katastru Bosyně, nad rybníkem Harasov, napájeným Pšovkou. Temeno ostrožny západně nad rybníkem je přeťato asi 40 kroků od V okraje mělkým příkopem, valem asi 2 m vysokým a asi 6 m širokým a příkopem hlubokým necelé 2 m. Po dalších 35 krocích příkop hluboký asi 3 m. Materiál z něho vyházený tvoří val na jeho v straně. Prostor mezi valy, položený výše než JV část ostrožny (hrádek, tvrziště) má zvlněný povrch. Součástí památky je i skalní obydlí (domnělé sklepy hradu, dnes rekreační objekt) a reliéf Ukřižovaného Krista.