hradisko Chochola

Hradiště o rozloze asi 12,8 ha leží na ostrožně, která má nepravidelný protáhlý tvar s delší osou ve směru SZ-JV o délce 730 m. Jeho šířka se pohybuje od 150 m na severu přes maximálně 260 m ve střední části lokality až po 40-60 m široký výběžek na jihu. Na severní nejpřístupnější straně je přepaženo ve směru západ - východ asi 1,5 m vysokým valem a příkopem o délce 90 m. Vnitřní opevnění, probíhající asi o 110 m jižněji, se nachází na hřbetu skalnatého návrší a vede dále nejprve na SV a poté se stáčí na JV po obvodu lokality. Val zde dosahuje oproti příkopu výšky 3-5 m. Na nejvýchodnějším konci lokality fortifikace opět zatáčí jihozápadním směrem k zúženému jižnímu výběžku. Opevnění je zde v délce asi 320 m tvořeno valem s kamennou destrukcí, který je oproti vnější straně převýšen o 1,5 až 2,2 m. V nejjižnější části se val prudce stáčí a směřuje po západním obvodu SZ směrem do sedla, odkud pokračuje po JZ obvodu a poté se stáčí východním směrem ke skalnatému hřbetu. Na severním svahu nejvyššího skalnatého návrší stojí před opevněním další val, vysoký 2,3-3 m, na jehož vnějším obvodu probíhá 2-3 m široká plošina. Chráněná plocha lokality je 133176 m2.