hradisko "Na Vejštici"

Lokalita v poloze „Vejštice“ leží na malé ostrožně v nadmořské výšce 410 m, obtékané z jihu a západu vodním tokem a spojené na východě sedlem s okolním stoupajícím horským hřebenem. Hradiště má přibližně oválný půdorys o rozměrech os cca 50 a 120 m, který je opevněn valem s příkopem. Lokalitu objevil ve dvacátých letech 20. století K. Snětina. Nálezy dokládají osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné, kultury s kanelovanou keramikou a jevišovické kultury z pozdní doby kamenné. Chráněná plocha lokality je 5246 m2.