hradiště

Areál hradiště je rozložen na vrchu nad zaniklou obcí Hradec, vzniklo snad již v době halštatské, znovu osídleno Slovany v 9. století. Exponované polohy s vynikajícími výhledy využilo rovněž mauzoleum z konce 19. století tehdejších majitelů panství.